با گروه آباد آشنا شویم

انجمن آباد یک نهاد غیردولتی، غیرسیاسی، غیردینی و غیرانتفاعی است که برای ارتقای توان اجتماعات و گروه‌های محلی تلاش می‌کند. این انجمن در شهر کلن (ایالت نورد راین وستفالن) آلمان موقعیت دارد. اعضای این انجمن از تمام تخصص و تجربیات خود برای طراحی و پیشبرد پروژه‌های عام المنفعه در افغانستان و دیگر کشورهای‌ در حال توسعه استفاده می‌کنند

Dr. Asef Hossaini
Dr. Asef HossainiVorsitzender I
عاصف حسینی - مدیر عمومی اول
Rosa Khalili
Rosa KhaliliVorsitzender II
رزا خلیلی - مدیر عمومی دوم
Maissam Hussaini
Maissam HussainiKassenwart
میثم حسینی - مدیر مالی
Homeira Heidary
Homeira HeidaryÖffentlichkeitsarbeit
حمیرا حیدری - مدیر ارتباطات
Anita Janassary
Anita JanassaryKassenprüferin
انیتا جانثاری - مدیر ارزیابی مالی
Hossein Kermani
Hossein KermaniMultimedia Manager
حسین کرمانی - مدیر رسانه
© 2020- 2021 abad e. V. All Rights Reserved.