برای سلامتی خانواده خود

دو دوز واکسن کورونا بزنید

Lectures For Afghanistan

Image

Goftoman Weekly Meeting

Image

Dialogue and Tolerance Fest

Image

New Afghanistan Conference

Image

توصیه سازمان جهانی صحت به مادران مبتلا به کورونا

چگونه از ماسک استفاده کنیم

کورونا چیست؟ کتاب مصور برای کودکان

Image

اهمیت حفظ فاصله برای جلوگیری از شیوع کرونا

برای پیشگیری از ابتلا به کرونادست‌های خود را بشوییمدر خانه بمانیماز دیگران فاصله بگیریم

توضیحات جامع و کامل دکتر اباذر حبیبی نیا درباره سیستم دفاعی بدن انسان در برابر بیماری‌ها به ویژه ویروس کرونا. با تشکر از آقای حبیبی نیا

Concept

em·pow·er·ment
is a set of measures designed to increase the degree of autonomy and self-determination in people and in communities in order to enable them to represent their interests in a responsible and self-determined way, acting on their own authority.
Our Mission

مفهوم

توانمند سازی

به مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات برای ارتقای سطح اختیار عمل مردم و اجتماعات گفته می شود تا از این طریق آنها بتوانند به طور مسئولانه و مستقل حامی منافع خود باشند
کارکرد ما
© 2020- 2021 abad e. V. All Rights Reserved.